những bài thơ phản thuần phong mỹ tục của hội thánh chúa trờisáu ngàn năm xa cách dài đằng đẵng
Nhớ về Người những kí ức xa xăm
Chúng con đã gây bao tội ác lỗi lầm
Theo ma quỷ cầm gươm đâm vào Mẹ...
Đau biết bao khi lòng Mẹ vụn xé
Con cái hoang đàng phản bội sự yêu thương
Dù xa xôi Mẹ không quản dặm đường
Bỏ trống không vinh hiển trên thiên thượng
Ở trái đất Người làm gương dẫn bước
Hầu việc con cái không kể ngày đêm
Dù tấm thân đã mòn mỏi yếu mềm
Bởi các con trở về Mẹ được thêm yên ủi
Lạy thưa Ngài, chúng con thật có lỗi
Tội thật nhiều đáng Hồ lửa mà thôi
Thương chúng con phải chịu chết đời đời
Mẹ đã hy sinh để tội nhân được sống
Từng giây phút Cha Mẹ luôn trông ngóng
Mong chúng con biết hối cải ăn năn
Mong chúng con trông cậy Nước Thiên Đàng
Vượt qua cám dỗ ở thế gian hư nát
Mẹ ban nước khi chúng con đang khát
Mẹ là sự sáng, là tiếng hát chúng con
Mẹ yêu thương, chung thủy tấm lòng son
Xin cho chúng con được làm ngôi sao của Mẹ!

Không có nhận xét nào