TỔNG HỢP CÁCH CÓ CPC CAO KHI LÀM WEB 2018 - VÀ HƯỠNG DẪN CÀI COOKIES 2018

SAU ĐÂY LÀ CÁC PHAI TÔI ĐÃ NÉN LINK RỒI
 BÀI HƯỚNG DẪN TÔI SẼ ĐỂ Ở BÀI VIẾT SAU
1 - PHAI FIFOX
LINK TẢI - https://drive.google.com/file/d/1R9Hvljl-WrZ7rjPDvhGyu9cXtuFCmAQd/view
2 PHAI AUTO TRAFIX
LINK TẢI  - https://drive.google.com/file/d/18SQ5OXLuRC0oH6aurROyWxo2xf6bgljH/view
3 - COOKIES
LINK PHAI COOKIES
https://drive.google.com/file/d/1RmXmRuJvXPAEi0F3td-Kn4_XEbxM5w0i/view?usp=sharing

CÁC BẠN CỨ CHUẨN BỊ NHỮNG PHAI NÀY
  AI CẦN CÀI ĐẶT  HÃY BÌNH LUẬN BÊN DƯỚI MÌNH SẼ HỖ TRỢ


Không có nhận xét nào