tooi auto view và tooi click ads cho anh em

sau đây là phai hưỡng dẫn anh em chơi tooi auto view và auto click quảng cáo
hình ảnh mình sẽ để ở bài viết
link tải cho anh em https://drive.google.com/file/d/1T0iD5h8QzwAQX8sMWvOQ2rvv9ArMBVQ4/view?usp=sharing

 1 đối với tooi youtube view
các bạn chỉ việc chèn link video bạn cần bot vào mục enter the link to ...
và nhấp begin viewing là chạy

2 tooi auto ads chỉ cần dán link video vào chỗ http ....
và start là chạy thôi
anh em cẩn thận nó click ads chết gà đó
thấy hay anh em live cho mình phát nhé


Không có nhận xét nào