Tút Chạy Adwords 2018

Tút Chạy Adwords 2018 giá rẻ để kiếm 4k giờ cho anh em chơi youtube
 b1 anh em làm theo hình ảnh anh em chọn mục mình đã khoanh tròn

b2 anh em xem hình ảnh tiếp theo bên dưới
anh em đặt tên chiến dịch
anh em để chiến dịch từ 30 đến 50 nghin nhé

B4
hình ảnh tiếp theo

anh em bỏ tích trọn kia ra
nếu không bỏ nó ăn hết tài khoản đó
để hạn chế 30k kia vô tác dụng
B5

 ANH EM CHỌN TẤT CẢ NGÔN NGỮ ĐỂ CÓ GIÁ RẺ CHẠY 4K GIỜ NHÉ

B6

anh em lưu và tiếp tục

B7

như hình ảnh anh em sẽ cho link video youtube của mình
  chú ý - để được rẻ anh em hãy để video 3 phut 30 s .. và chủ đề theo trend hót ..ví dụ như thể thao ...và tin nổi bật  ...chú ý conten cho an toàn

- tiếp theo anh em để khoảng 70d

B8
B8
anh em copy link video của mình vào ô mình đã đánh dấu

B9

tiếp theo anh em lưu lại
B10
--- ANH EM ẤN HOÀN TẤT ĐỂ BẮT ĐẦU CHIẾN NHÉ

NHƯ VẬY LÀ ĐÃ OK RỒI


----1 SỐ CHÚ Ý CHO ANH EM ĐỂ CHẠY ĐƯỢC VIDEO GIÁ RẺ
- VIDEO DƯỚI 4 PHÚT . CHỦ ĐỀ HÓT - KHI CẮN CAMP ANH EM HÃY HẠ DẦN THEO MỨC NÓ CẮN VIEW .
VÍ DỤ NÓ CẮN Ở MỨC 30D ANH EM SẼ ĐỂ Ở MỨC 35 ...VÀ ANH EM HẠ DẦN
-- THEO CÁCH NÀY MÌNH ÉP DÀN ĐƯỢC XUỐNG ĐẾN 2Đ 1 VIEW VÀ THỜI GIAN XEM TRÊN 3 PHÚT
     CÓ GÌ KHÔNG HIỂU ANH EM ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN BÊN DƯỚI

          ( HƯỜNG THU PHẠM )

Không có nhận xét nào