TÚT RIP BẤT KỲ TEMPLATE BLOGSPOT NÀO BẠN ĐANG XÀI

TÚT RIP BẤT KỲ TEMPLATE BLOGSPOT NÀO BẠN ĐANG XÀI
------------------------------------
B1: Bạn vào phần chỉnh sửa HTML trong trang quản trị của Blogspot >> Xóa hết code đang xài
B2: Dán đoạn code sau vào >> Lưu >> tận hưởng thành quả. Thật tuyệt đúng không nào.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
R.I.P BLOG
</title>
<b:skin>
<![CDATA[]]>
</b:skin>
</head>
<body>
XIN CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ R.I.P THÀNH CÔNG !
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
</b:section>
</body>
</html>

Không có nhận xét nào