TUT SEO Channel cho kênh youtube

TUT SEO Channel
.
Đây là một mẹo nhỏ để kênh trắng mới tạo mà có rút gọn link đẹp như sau:
https://www.youtube.com/KidStudio
1. Chỉ cần dùng một kênh đủ điều kiện để tạo link rút gọn (điều kiện là 100 sub trở lên, đã upload avatar và cover), sau đó cứ tạo link rút gọn theo ý của bạn, ví dụ: KidStudio
2. Thực hiện chuyển kênh này qua Brand mới khác.
3. Vào lại Brand cũ tạo một kênh youtube mới, thì kênh này sẽ là kênh trắng mà có link rút gọn KidStudio
-
Cái này góp vui cho anh em nào thích màu mè thêm cho kênh youtube mình dễ nhớ thôi

bài viet của admin grup 555 youtube 
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có nhận xét nào