Hướng dẫn thêm tài khoản Payoneer vào thanh toán Google Adsense 2018

Hướng dẫn thêm tài khoản Payoneer  vào thanh toán Google Adsense 2018

andsence uk 


sau một thời gian dài các youtube partner nhôn nhao vì GA không tổng, rồi thì GA Viêt bị dịch cúm các kiểu con đà điểu nhiều anh chị em đã chuyển sang nuôi GA Mỹ, Anh ,Đức ... nhưng có một vấn đề là khi bạn sử dụng GA Việt bạn có thể ra trược tiếp Ngân hàng để nhận tiền hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền thanh toán qua thẻ nội địa của các ngân hàng trong nước, tuy nhiên đối với GA Mỹ, Anh ,Đức ...  bạn không thể làm như vậy được mà bạn phải có thẻ quốc tế giao dịch bằng đô la Mỹ,  GCP ... ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thẻ payoneer. Thẻ Payoneer là thẻ đa năng trả trước  giúp thanh toán quốc tế, và Google Adsense hoàn toàn chấp nhận việc thanh toán bằng loại Thẻ Payoneer này

hình ảnh về tài khoản Payoneer 
Bước 4: Copy các mục sau trong thẻ để add vào tài khoản Google Adsence

Bước 5: Truy cập vào tài khoản Google Adsense của bạn, và đăng nhập.
https://www.google.com/adsense
bước 6: Vào cài đặt trên Google Adsense
Vào mục Setting -> Payments -> Payment methods -> Add payment method
thêm phương thức thanh toán

đã thêm song và chờ vài ngày để nó gửi 1 mail về địa chỉ mail đăng ký 
phần thêm số tài khaonr trong andsence
Điều đó có nghĩa là, bạn phải đợi từ 2 - 3 ngày, Google mới gửi thanh toán với một số tiền rất nhỏ để kiểm tra (thường thì nhỏ hơn 1$).
Bước  7: Check mail và Payoneer để lấy thông tin tiền từ Google gửi về.
ANH EM LƯU Ý
– Tên chủ tài khoản có thể tên First Century Bank hoặc tên trên thẻ của bạn
– Số định tuyến là giống nhau: ....486
– Số tài khoản: Chỉ là số tài khoản lấy ở bước 4, không phải là dãy số trên thẻ Payoneer của bạn
– Sau khi lưu bạn sẽ nhận được thông báo của Google và trên mail đăng ký Google Adsense cũng vậy
Như vậy là các bạn đã hoàn thành các bước add thẻ payoneer để nhận tiền từ GA Mỹ, Anh ,Đức ... Rồi , 
     phạm thu hường 

Không có nhận xét nào