Tút chống die spam và chống tắt tiền 2018
- Lấy 1 kênh 3 bước
Úp 8 video
O kênh cổ trước
Cách tầm 1 tiếng
Lấy kênh 3 bước reup 2 video
Và đập 2 gậy
Ăn gậy roi
Vào gỡ gậy cho 2 video
Hôm sau dc nhả gậy vào chạy adw 2 video đó
Trong lúc chạy adw
Chúng  ta mua sub . Noi gà đài hoặc gà ngoại
Cùng lúc đang chạy adw và mua sub
K dc bật tiền cho video
Lại tiếp tục vào reup 2 video nữa o kênh co
Đập tiếp 2 gậy roi roi lain hả
Nhả
K có kinh te k can chay video đó
Có thì chạy
Sau hôm sau khi nhả dc
Lại vào reup tiếp
Đập thêm 2 phát nữa
Sau lain nhả
Cập nhật đủ sub gio xem
Bắt đầu làm

Không có nhận xét nào