noi-quy-trang-web

Tất cả các mẫu được mình thiết kế hoặc chuyển theme có sẵn về blogspot
Mình không rip bất cứ trang nào từ các đơn vị khác
Các mẫu của mình đều bị người khác vô rip trộm.

Các mẫu khác đều giống với mình là do bị rip trộm.

Không có nhận xét nào